For eldre som vil føle seg trygge - Nattugla passer på deg

Digitalt tilsyn er et etablert tilbud i de fleste kommuner.

Det er mange forskjellige grunner til at man trenger tilsyn, og formålet er å sjekke at personen har det bra. Tradisjonelt har denne tjenesten blitt utført ved å montere en nøkkelboks på husveggen, slik at ansatte i helsetjenesten kan låse seg inn for fysisk å se brukeren.

I dag finnes det trygg og enkel teknologi for digitalt tilsyn. Nattugla er et kamera for å utføre digitale inspeksjoner. Fordelene er mange.

For det første vil det være en mye bedre måte å begrense hvem som har tilgang til brukerens hjem, og det er veldig enkelt å se etterpå hvem og når tilsyn utføres.

Du unngår å bli forstyrret av en person som kommer inn i huset. Det er en følelse av sikkerhet i å vite at noen holder øye med f.eks. en sikkerhetsalarm utløses.

Nattugla er designet for å være diskret, trygg og enkel å bruke. Den er montert der den er mest hensiktsmessig. På den måten kan du se om tjenestemottakeren har det bra, eller om det er nødvendig å gå til en fysisk inspeksjon.

Norge har etablert noen «vegregler» for denne typen teknologi, som ofte omtales som velferdsteknologi. Easymeeting har vært gjennom en omfattende godkjenningsprosess, og er godkjent som leverandør av velferdsteknologi av Det norske helsenettverket. Både Easymeeting som leverandør og kunde forplikter seg til å følge de strenge reglene som følger ved bruk av slikt utstyr. I tillegg må tjenestemottakeren eller pårørende godkjenne bruken av teknologien.

Som tjenestemottaker har du rett til den informasjonen du ønsker for å forsikre deg om hvordan digitalt tilsyn fungerer, og du kan kontakte kommunen du bor i for å få mer informasjon hvis det er ønskelig.

Noen punkter som kan være av spesiell interesse

Du vil bare bli overvåket til avtalt tid.

Du trenger ikke å bli forstyrret om natten av at noen kommer inn for å se deg.

Tilgang gis bare til de som faktisk trenger å føre tilsyn. Det er ikke slik at alle som jobber i helse kan utføre slike inspeksjoner.

Video mellom Nightingale og helsepersonell er trygg. Ingen video eller lyd lagres. Video og lyd er bare tilgjengelig når inspeksjonen utføres.

Det er ikke mulig å «lytte inn» i rommet med mindre brukeren har godkjent dette.

Som bruker kan du be om å motta en inspeksjonslogg. All tilgang logges, og du som tjenestemottaker eller pårørende har rett til å få tilgang til loggen når du ønsker det. Du har rett til å nekte å bruke digitalt tilsyn.

Det er ikke mulig for utenforstående å få tilgang.

Kan jeg føle smerte?
Hva er kiropraktikk?
Hvor lang tid tar prosedyren?
Er kiropraktisk behandling trygg?
Hvor lang tid tar prosedyren?

kontakt oss

Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.
Vår arbeidstid er mellom 08:00 og 16:00

Takk skal du ha! Innleveringen din er mottatt!
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet.