Vanliga frågor

bild under tilsyn

Bilden är svart när jag försöker göra en tillsyn

PoE-adapter och Nattugla-funktioner

Vad ska jag göra om lamporna på PoE-adaptern blinkar?
Kan Nattugla pausas?
Hur fungerar AMS (Automatic Furniture scanning)?

Larm, åtkomstbegränsning och anonymisering

Hur hanteras falllarm, ?
Vad händer om Nattugla förlorar ström?  
Är bilden från Nattugla anonymiserad?
Hur kan tillgången till tillsyn begränsas för anställda som inte arbetar?

Nattugla hårdvara och anslutningsalternativ

Vad är storleken på Nattugla?
När jag försöker göra en tillsyn är bilden svart och videoströmningen startar inte.
Kan Nattugla anslutas till nödlarmet?

Säkerhet och åtkomst

Är Nattugla godkänt inom vården?
Kan Nattugla hackas?
Vem kan utföra tillsyn på Nattugla?
Ser användaren när kameran är aktiv?
Kan jag se vem som utförde tillsyn på natten?

Ansluta Nattugla till Internet och ström

Hur ansluter jag Nattugla till internet?
Vilka alternativ finns tillgängliga för anslutning till ström?
Vad händer under ett strömavbrott?