Första steget

  • Klicka på Brukare i menyn till vänster.
  • Sök sedan efter den tjänstemottagare som ska anonymiseras, tryck på symbolen Anonymisering höger på samma rad.
  • Ett nytt fönster öppnas och du kan aktivera eller inaktivera anonymisering.
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

andra steget

När anonymisering är aktiverat anonymiseras brukaren när tillsynen inleds. Klicka på Ta bort anonymisering i det nedre vänstra hörnet för att ta bort anonymiseringen.

Tredje steget

Tryck på Fortsätt för att bekräfta att anonymiseringen ska tas bort.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

fjärde steget

Brukaren är inte längre anonymiserad.