Första steget

Administratören kan aktivera önskvärda larm per brukare/vårdpersonal. Klicka på Brukare i menyn till vänster.
Sök sedan efter brukaren som du vill aktivera larm för och tryck på Larmsymbolen.  
Nattugglans larm för hög ljudnivå kräver ljudenhet.
Larm för utgångsdörr och för lång tid på badrummet kräver att Nattugla ser delar av dörren.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Andra steget

Ett nytt fönster öppnas med en lista av möjliga larm att välja mellan. Klicka på ett larm i listan och välj Aktivera.
Avsluta genom att klicka på Uppdatera larm

Tredje steget

En avisering visas uppe i högern hörn för att bekräfta att dina val har sparats.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Fjärde steget

Klicka på Alarm i menyn till vänster för att se utlösta larm.
Observera att det inte kommer att finnas några larm om en tillsyn pågår. När du kontrollerar om larmen fungerar måste Nattugla vara påslagen och inte under en pågående tillsyn.