Første trinn

Administratoren aktiverer alarmene de ønsker per tjenestemottaker/bruker. :

Klikk på Tjenestemottaker i menyen til venstre. Søk deretter etter tjenestemottakeren du vil aktivere alarmer på, og trykk Alarmsymbolet .

Nattugla alarm for høy lyd krever lydenhet.
Utgangsdør og for lang tid på badet krever at Nattugla ser deler av døren.

__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Andre trinn

Et nytt vindu åpnes med valg for de forskjellige alarmene. Trykk på alarmene du vil aktivere, og velg å aktivere - avslutt med OPPDATER ALARM

Tredje trinn

Du vil motta en bekreftelse på at valgene dine er lagret i høyre hjørne.

__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Fjerde trinn

Trykk på Alarmer i menyen til venstre for å se utløste alarmer.

Merk, det vil ikke være noen alarmer hvis det pågår et tilsyn.

Når du tester alarmene, må Nattugla være slått på og ikke i et tilsyn.