Helsepersonell

Mange opplever at de får mer trygghet for pasientene som de tidligere måtte kjøre til, men kan nå ta flere tilsyn per natt gjennom Nattugla - for å passe på.

Du vil ha mulighet for å se til pasientene som du vanligvis reiser ut til. Tilsyn utføres gjennom en dedikert applikasjon på en mobiltelefon eller nettbrett. Du vil motta et brukernavn og passord, samt en app for pålogging, fra personen som administrerer løsningen i organisasjonen din.

Hvis du bruker Hepro Respons mobil, NetNordic App eller Zafe App, vil alarmer bli varslet på mobilen.
Dette gjelder:
Planlagte tilsyn, fall, forlate sengen, forlate stolen eller oppreist i sengen, For lenge på badet, Forlater rommet - samt om Nattugla går offline eller kommer online.

Alle tilsyn logges som en hendelse. i tilsynsloggen.

Generell informasjon

Watchboard
see more
__wf_reserved_arv
Online/Offline status
se mer
Tilsyn
se mer
Toveis tale i
tilsyn
se mer
Anonymisering
under tilsyn
se mer
Daglig drift helsehus
se mer
Pause alarmer i Hepro
se mer
Activate two-step login
see more

informasjon for hepro

Alarmhåndtering i Hepro
se mer
Planlagt tilsyn i
Hepro
se mer