administrator  

Når en bedrift har kjøpt Nattugla, opprettes en kundeportal for virksomheten. Autorisert personell i virksomheten vil være administratorer, som vil bli sendt påloggingsinformasjon.

Administratorer kan opprette kontoer for personell- og tjenestemottakere, opprette grupper, tilordne Nattugla, samt gi tilgang mellom helsepersonell og tjenestemottakere. Her vil du også kunne se tilsynsloggen og hendelsesloggen.

Teknisk støtte hos Easymeeting eller din leverandør, logger inn i virksomhetens administrasjonsgrensesnitt bare når det er nødvendig og på forespørsel fra virksomheten. Dette logges i hendelsesloggen.
Grønn farge indikerer at noe er lagt til. Rød farge indikerer at noe er slettet.

Generell informasjon

Skjema og forslag til
analyser
se mer
Møbelskanning
se mer
__wf_reserved_arv
Online/frakoblet status
se mer
Logg
se mer
Testing
alarm
se mer
Tilordne Nattugla
til tjenestemottaker
se mer

Opprett informasjon

Opprette
vaktbrettbruker
se mer
Opprett tjenestemottaker
se mer
Opprett grupper
se mer
Opprett helsetjenester
personale
se mer
Aktivere
anonymisering per bruker
se mer
Aktiver alarm per
bruker
se mer
Aktiver to-trinns pålogging

se mer

Aktiver informasjon