Informasjon til brukere og pårørende

Digitalt tilsyn er et etablert tilbud i mange kommuner. Det er mange forskjellige grunner til at man trenger tilsyn, og formålet er å sjekke at personen har det bra. Tradisjonelt har denne tjenesten blitt utført ved å montere en nøkkelboks på husveggen, slik at ansatte i helsetjenesten kan låse seg inn for fysisk å se brukeren. I dag er det trygg og enkel teknologi for digital tilsyn. Nattugla er et kamera for å utføre digitale tilsyn. Fordelene er mange.

For det første vil det være en mye bedre måte å begrense hvem som har tilgang til brukerens hjem

Logg
se mer
Anonymisering i
tilsyn
se mer
Toveis tale i
tilsyn
se mer