Tilsyns kamera

Nattugla er et smart kamera med AI og tilhørende applikasjon for digitalt tilsyn. Den leveres med et 4G 20GB datakort. Brukerrettigheter for helsepersonell administreres i kundeportalen. Alle tilsyn logges i tilsyns-loggen. Den lagres i 18 måneder.

__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Tilsyn

Tilsyn utføres gjennom en egen applikasjon på mobile enheter eller via et nettsted. To-faktor autentisering for pålogging kan aktiveres. Alternativ via din helse plattform leverandørs mobilapp.

Montering

Nattugla blir montert på veggen i rommet du vil føre tilsyn med. Det vanligste er å plassere det på et soverom, der kameraet peker mot sengen for å kunne sjekke at tjenestemottakeren er i sengen og har det bra.

Nattugla kan også monteres i områder der tjenestemottakeren vanligvis befinner seg - for eksempel i stuen.
IR-lys som uglen bruker når det er mørkt vil lyse opp rundt 4 meter fra uglen. Det er enkelt å montere Nattugla med det medfølgende veggfestet og skruene. Se monteringsanvisninger.

Når Nattugla er koblet til strøm, vil den være klar til bruk innen få minutter.

Trekant bak en fjellkjede laget med strukturelt rutenettlignende tekstur