Besökslogg

Loggen innehåller vårdpersonalens namn och användarnamn, brukarens namn och användarnamn samt tidpunkt då tillsynen utfördes.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Besökslogg med detaljer

Genom att klicka på Logg-knappen på en utförd tillsyn visas alla detaljer.

Under Händelselogg lagras händelser som görs på administrationssidan, t.ex. Skapa servicemottagare, Lägg till uggla etc.

Händelselogg

Händelseloggen visar en översikt över vem som har loggat in på din del av Nattugla-portalen. Det som är markerat med grönt har lagts till. Det som är markerat med rött har tagits bort.

Varken Easymeeting eller din leverantör kommer åt loggen utan din tillåtelse.  

__wf_reserverad_ärva

Vid behov och på din begäran kan våra tekniker få åtkomst till din kundportal. Denna åtkomst loggas.