Första steget

AMS (automatisk möbelskanning) startas per brukare för att få en så exakt skanning av möblerna som möjligt.
Det är viktigt att lampan i rummet är tänd.
Logga in i Nattugla Admin och klicka på Brukare.
Klicka på symbolen för AMS för att börja skanna.

Du får en varning om att bilden sparas i 7 dagar, men du kan manuellt ta bort bilden när som helst efter att skanningen är slutförd.

__wf_reserverad_ärva

andra steget

Det tar ungefär 30 sekunder att skanna rummet. Du kan stänga fönstret och starta nya skanningar på flera Nattuglor samtidigt.

Tredje steget

När skanningen är klar öppnas ett nytt fönster där sängen och stolarna är markerade.
Du kan även markera utgångsdörren och badrumsdörren (genom att klicka på Lägg till-knappen nere i vänster hörn), eller ignoreringsområde. Skapa ignoreringsområdet över foton av personer och TV, dvs där ugglan kan upptäcka en människa. Dörrar och ignoreringsområden markeras första gången och kommer att inkluderas i nästa skanning.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Fjärde steget

Du kan justera områdena genom att trycka på kvadraten och sedan ta tag och dra i prickarna som visas i hörnen.
Klicka på Spara-knappen när du är nöjd, och eventuellt

Ta bort bild-knappen. Möbelskanning kommer att vara intakt, även om bilden raderas. Om det inte finns någon person rummet när skanning körs, kan du säkert spara bilden.