Offline:

När en Nattugla kopplas bort från ström eller nätverk, skickas ett offlinelarm till vårdpersonalens app.
Nattugla kommer automatiskt att ansluta sig när ström eller nätverk blir tillgängligt igen. Ett offlinelarm skickas kumulativt till vårdpersonalens app efter cirka 20 minuter (Hepro, NetNordic och Zafe).

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Online:

När en enhet blir online igen, och den tidigare har skickat ett offlinelarm, skickas ett onlinelarm.  
I vissa fall har någon stängt av strömmen på Nattugla för att vara ”säker” på att ingen övervakning sker. Det är därför bra att kontrollera detta innan du anmäler ett fel på Nattuglan.

Med appar för vårdpersonal

Om du använder Hepro, NetNordic eller Zafe-appen kommer det att vara möjligt att få ett larm som meddelar dig när Nattugla är offline och när den är online.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Med Nattugla kundportal

Om du använder Nattugla admin visas statusen för Nattugla under ALARM