Se till att larmen visas i Nattugla Admin eller aktuell larmmottagningsapp

  •  Se till att närvaromarkering inte är aktiverat. Det kommer att stänga av alla larm.
  • Testa ett av de valda larmen som du har aktiverat.
  • Falllarm: Stå upp rakt och lägg dig ner på golvet. Efter ca 20-60 sekunder kommer ett larm att skickas från Nattugla.
  • Upp och ur sängen: Ligg ner i sängen i minst 30 sekunder. Stå upp och lämna sängen. Larm skickas från Nattugla.
  • Lämnar stolen: Sitt i stolen och vänta minst 30 sekunder. Stå upp och lämna stolen. Larm skickas från Nattugla.

Alla larm visas i larmöversikten i Nattugla kundportal eller i din vårdgivares appleverantörs rapport

__wf_reserverad_ärva