Partnerportalen:

Partnerportalen är för distributörer och deras återförsäljare. Partnerportalen är ett lagerhanteringssystem för distributörer och partners, där de kan tilldela Night Owls till sina kunder. Det är möjligt att aktivera och inaktivera Nattuglas.

Statistikmodul som visar hur många aktiva nattugglor den enskilda partnern har. Systemet är multitenant och tillverkaren/distributören/partnerna har endast tillgång till sina egna partners och kunder.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Kundportal:

Kundportal är det system där varje kund hanterar och organiserar användningen av nattugglor i sin organisation.

När en partner har sålt Night Owls kan dessa allokeras till kunder via Partnerportalen . Nattugglorna kommer att visas i kundportalen. För varje enskild kund ställs möjligheten att aktivera ljud, anonymisering och smarta larm, om detta har beställts.

Det finns också användarstatistik och händelseloggar som visar hur nattugglorna används.

Portalen för hälso- och sjukvårdspersonal:

Nattuglaportalen är den plats där vårdpersonal kan övervaka via PC eller mobil, på en säker webbsida.

Vårdpersonalen kommer att se de enheter som de har tillgång till. Planerade inspektioner kan utföras via portalen. De flesta sjukvårdspersonal kommer att använda mobilappar/plattformar som Hepro Respons Mobil eller andra system som erbjuds av partners.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Dashboard:

Dashboard är ett verktyg för tekniker och supportpersonal, där de kan se statusen för Nattugla.
Portalen visar historien för varje enskild nattuggla. Online-/Offline-status, programvaruversion, nätverk (via trådbundet nätverk, Wifi eller 4G)

Funktioner i Dashboard kommer inom kort att finnas tillgängliga i partnerportalen och i kundportalen.